неделя, 22 януари 2017 г.

електро услуг

Електроуслуги

Услуги
             Богатия опит позволява да предложим разнообразни услуги в сферата на електрозахранването, което в съчетание с доставката на оборудване и материали от реномирани фирми, осигурява на нашите клиенти висока степен на качествено и сигурно електроснабдяване. Основните електро услуги които предлагаме са:
 –монтаж на заземителни и гръмозащитни инсталации
          

                –монтаж и ремонт силови ел. инсталации

                –монтаж и ремонт осветителни инсталации

                –монтаж и ремонт първична и вторична комутация в ел. уредби Ср. Н. и В.Н.


     –направа и ремонт слаботокови и силнотокови ел. инсталации в битови и обществени сгради
       

       –абонаментно поддържане на ел. уредби в промишлени предприятия                –направа и ремонт на командни и силови ел. табла

Picture

Няма коментари:

Публикуване на коментар